תרגול מרכיבי הדינמיקה הקבוצתית בהתאם לתפקיד הספציפי אליו מועמד הלקוח. שיחת משוב והדרכה על תפקוד בדינמיקה הקבוצתית.


750