פרופיל צבאי ושירת משמעותי

פרופיל רפואי
פרופיל רפואי הוא סימול מספרי שניתן על ידי צה"ל לציון מידת התאמתו וכשירותו הרפואית של אדם לשירות ביחידות ובתפקידים שונים בצה"ל.

מדובר באחד מהנתונים האישיים החשובים ביותר בצה"ל, שמותאם בנפרד עבור כל חייל עוד במהלך הצו הראשון, ויש לו השפעה על סוג השירות הצבאי ואופיו.

הפרופיל הרפואי מסומן על ידי מספרים בטווח של 21 ועד 97.

מדובר במספרים שנקבעו באופן רנדומלי בלבד במשך השנים ע"י חיל הרפואה, ומלבד הגדרת מצבו הרפואי של חייל - אין להם כל משמעות מסוימת.

סולם הפרופילים בנוי כך שהפרופיל הגבוה ביותר הינו התקין ביותר ועם חומרת הבעיה המספר יורד:

  • פרופיל 97: בריא לחלוטין - כשיר לשרת ביחידות שדה שונות בכל חילות הלוחמים והיחידות המובחרות. במקרים של בעיות רפואיות קלות, ילווה הפרופיל בסעיפי ליקוי שאינם מורידים את הפרופיל אך פוסלים כמה תפקידים בהתאם לסוג הסעיף וחומרתו.
  • פרופיל 82: בריא עם מגבלה קלה – כשיר לשרת ביחידות השדה השונות ובחיל הרגלים בהתאם לסעיף הליקוי.
  • פרופיל 72: מגבלה בינונית – למשל אסטמה קלה, בעיות ברכיים וגב ועוד– כשיר לשירות קרבי בכל היחידות הלוחמות מלבד ביחידות החי"ר והסיירות.
  • פרופיל 64: כשיר לשירות במערכים תומכי לחימה – כשיר לשרת במספר תפקידי לחימה כמו מאבחן ביטחוני מבצעי בגדודי המעברים ומפקד כיתה (מ"כ) בהתאם לסעיפי הליקוי.
  • פרופיל 45: סעיף בריאותי בדרגה נמוכה אשר אינו מאפשר שירות בתפקידי לחימה או אחזקה.
  • פרופיל 25: פרופיל הניתן למתנדבים רפואיים או נפשיים שהחליטו להתגייס לאחר שנמצאו בלתי כשירים לשירות (מועלים מפרופיל 21 או 24).
  • פרופיל 24: בלתי כשיר לשירות הצבאי באופן זמני – למשל בעקבות ניתוח או פציעה – הפרופיל יתעדכן מחדש לאחר סיום תהליך רפואי או ערעור על המצב הרפואי לאחר תקופת זמן מסוימת שתקבע ע"י הרופא בלשכת הגיוס.
  • פרופיל 21: בלתי כשיר לחלוטין לשירות מסיבות רפואיות או נפשיות. קיימת אפשרות להגשת בקשה להתנדבות והעלאה לפרופיל 25.

לכניסה למבחן לדוגמה נא להיכנס לקישור הבא:    מבחן לדוגמה

לבירור אודות ההדרכות וההכנות נא להיכנס לקישור הבא: הַהֲכָנוֹת שֶׁלָּנוּ

לבירור נוסף נא להיכנס לאתר מיט"ב בקישור הבא: אתר מתגייסים
פְּרוֹפִיל צְבָאִי imageפְּרוֹפִיל צְבָאִי image