כאן דעה | למה כל כך מעט חיילים מהפריפריה משרתים ב-8200?