מפגשי ייעוץ פרטניים להכנה לכל 4 מרכיבי המיון של מרכז הערכה ממוקד תפקיד.


2300 

קרא עוד


תרגול 4 מרכיבי המיון במרכזי הערכה - בהתאם לתפקיד הספציפי:

  1. סוללת מבחנים פסיכוטכניים.
  2. סוללת מבחני אישיות.
  3. ראיון אישי.
  4. דינמיקה קבוצתית. 

שיחת משוב והדרכה על תפקוד בכל מרכיבי המיון.